Technologische innovatie en marketing

Wil Wurtz Blog Leave a Comment

Dutch ahead
 Please note that the article below is not translated to English (yet).

Als je een nieuwe iPad aanschaft krijgt je een welkomst mail waarin de volgende tekst te vinden is: “We believe technology is at its very best when it’s invisible. When you’re conscious only of what you’re doing, not the device you’re doing it with.” Dat is precies waar het om gaat. Technologische innovatie krijgt zijn waarde als het in dienst staat van het vervullen van menselijke behoeften.

De iPad wordt dan een hulpmiddel om in je eigen tempo te leren, zoals dat nu op de door Maurice de Hond geïnitieerde Steve Jobs scholen gebeurt. Net zoals een hamer een hulpmiddel kan zijn om een kast te maken die precies past in jouw interieur. Eigenlijk is het altijd al zo geweest sinds de uitvinding van het wiel: technologie krijgt zijn betekenis door de manier waarop het gebruikt wordt.

Dat brengt me tot de constatering dat Silicon Valley geen technologische innovaties produceert, maar maatschappelijke disrupties. Zet het maar eens op een rij: een telefoon bestond al voordat de smartphone werd geïntroduceerd, een tablet bestond al voordat de iPad werd gelanceerd, taxidiensten bestonden al voordat Uber in de markt kwam. De vernieuwing is het verschaffen van een andere gebruikersbeleving; een stap voorwaarts in snelheid en gemak van het verkrijgen van informatie; het vergemakkelijken van communicatie tussen mensen en dus ook de interactie tussen bedrijven en klanten. Technologie als middel voor zelfexpressie en klantgericht ondernemen. Sociale innovatie wordt dat wel genoemd: vernieuwingen in werkwijzen en sociale interactie door geïntegreerd gebruik van technologie.

Ook in het domein van marketing, sales en service kunnen en zullen grote veranderingen plaats vinden door integratie van technologische middelen. De voorwaarde is wel dat technologie zo wordt vormgegeven dat het daadwerkelijk kan leiden tot beoogde disrupties of verbeteringen. Dat vereist het scheiden van het kaf van het koren in het overstelpende aanbod van tools. En het vereist een adequate aanpak om de eerder genoemde sociale innovatie te realiseren. De crux is dat we technologie op deze manier een passende rol kunnen geven in het bestaansrecht van een onderneming, namelijk het leveren van waarde voor de klant, zonder de waarde van de klant uit het oog te verliezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *