Cruciale punten bij een e-commerce platform switch

Wim Andréa Blog Leave a Comment

Dutch ahead
Please note that the article below is not translated to English (yet).

Er zijn veel aspecten die bij een e-commerce platform migratie aandacht vragen. In onze ervaring wordt een aantal cruciale punten vaak vergeten of onvoldoende uitgediept.

We zetten een 3-tal op een rijtje:

Waarom doe je het ook al weer?
Een platform migratie doe je niet zomaar. Als e-retailer wil je bijvoorbeeld het productaanbod en de prijsstelling personaliseren. En daar voorziet de software voor je huidige webshop niet in.

Het komt regelmatig voor dat het oplossen van dit probleem een ander probleem veroorzaakt. Soms softwarematig (regressie bugs) maar niet zelden organisatorisch. In het genoemde voorbeeld: Wie mag in welke mate de business rules opstellen die resulteren in gepersonaliseerde prijzen? Met alle effecten van dien?

Het is daarom van belang om een migratie (juist) niet alleen technisch te plannen maar vooral ook, organisatorisch.

Kies bewust de projectmethodologie
Natuurlijk start je het migratieproject met een helder idee van de scope en requirements. In een waterval aanpak wordt dit de bijbel, in een agile aanpak niet anders dan een startpunt.

Wij merken vaak dat de directie een voorkeur geeft aan een waterval aanpak, vanuit de idee dat er dan ‘controle’ is op inspanningen en output. Want, er is nog veel koudwatervrees als het aankomt op investeringen in marketingtechnologie.

De praktijk is echter weerbarstig. Een migratie gaat zelden van een leien dakje, ook bij een waterval aanpak.

In de CRUX aanpak geven wij de voorkeur aan een mix van agile en waterval. En een governance structuur die ruimte laat voor nieuwe inzichten, waarbij de directie -meestal optredend als sponsor binnen bepaalde kaders, zoals milestones, op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, nieuwe inzichten, feature prioriteiten en risico’s.

Krijg budget
Dit klinkt triviaal, maar hoe vaak gebeurt het niet dat een migratieproject wordt gestart en halverwege wordt gestopt vanwege ‘budget beperkingen’?Vanuit CRUX zorgen we er daarom altijd voor dat er budget is bij aanvang van het traject. En als dat niet mogelijk is, dat er dan voor alle stakeholders heldere spelregels zijn mocht een project tussentijds moeten stoppen. Leuker kunnen we het niet altijd maken, wel makkelijker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *